ZAPEWNIAMY

 • Troskliwą opiekę i podmiotowe podejście do dziecka (zgodnie z zasadami rodzicielstwa bliskości oraz komunikacji bez przemocy) w godzinach 6:30 – 18:00
 • Bezpieczne i stymulujące rozwój warunki pobytu dziecka
 • Plan dnia uwzględniający indywidualne potrzeby dziecka
 • Aktywności rozwijające wszystkie sfery rozwoju – społeczną, emocjonalną, intelektualną, fizyczną i duchową zgodnie z psychologią rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
 • Okres adaptacyjny umożliwiający płynne wejście dziecka w środowisko przedszkola
 • Zdrowe i pełnowartościowe wyżywienie
 • Opiekę personelu medycznego oraz wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności m.in. poprzez zajęcia sensoplastyczne, czytanie książek, elementy muzykoterapii i integracji sensorycznej
 • Profesjonalną opiekę w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych

PRZEDSZKOLNE AKTYWNOŚCI

 • Zabawy taneczno-ruchowe
 • Ćwiczenia oddechowe i stymulujące aparat mowy
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne
 • Zabawy językowe przygotowujące do podjęcia czynności mówienia
 • Zabawy plastyczne i twórcze
 • Zabawy z elementami gimnastyki i integracji sensorycznej
 • Codzienne spacery
 • Zabawy z językiem angielskim

DODATKOWO

 • Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne oraz w zakresie integracji sensorycznej
 • Możliwość organizacji urodzin wg indywidualnie przygotowanej oferty
Skip to content